Dịch vụ vận tải hàng không của Sơn Đông Logistics

Dịch vụ giao nhận vận tải hàng không của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Sơn Đông ra đời, nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã thành lập một bộ phận chuyên trách về hàng hoá vận chuyển bằng đường hàng không. Chúng tôi cung cấp lịch bay, giờ bay tốt nhất, đảm báo chính xác về thời gian và theo dõi sát sao hành trình của hàng hoá.

Khai Thuế Hải Quan

Với kinh nghiệm xuất nhập khẩu và dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác gần 10 năm, Sơn Đông cung cấp các dịch vụ xuất nhập khẩu sau đây:

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện các dự án đầu tư miễn thuế theo Thông tư 22/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Ngày 14 tháng 2 năm 2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2014/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2014.

Giới thiệu

Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải SƠN ĐÔNG là công ty quốc tế vận tải đường biển và hàng không tại Việt Nam, được thành lập năm 2005 với khởi đầu 10 nhân viên. Đến nay công ty chúng tôi phát triển có đội ngũ hùng hậu với hơn 100 nhân viên làm việc tại 4 v

TUYỂN DỤNG

Trang tuyển dụng của công ty vận tải Sơn Đông