TIN TỨC Tin hải quan Hệ thống VNACCS/VCIS bắt đầu chính thức vận hành

Hệ thống VNACCS/VCIS bắt đầu chính thức vận hành

Tin đăng lúc 4/2/2014 11:24:21 AM
Ngày 28/3/2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 11/2014/TT-NHNN quy định về việc mang vàng của cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh. Thông tư này thay thế Quyết định số 1165/2001/QĐ-NHNN ngày 12/9/2001 của Ngân hàng Nhà nước.

Sáng ngày 1/4/2014, Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS đã chính thức vận hành tại hai chi cục: Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan Hà Nội) và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I (Cục Hải quan Hải Phòng).

Nhằm hỗ trợ kịp thời hai đơn vị triển khai chính thức đầu tiên, Tổng cục Hải quan đã có hai đoàn công tác trực tiếp đi hỗ trợ. Tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực I, đoàn công tác hỗ trợ do Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh, ông Hiroki Sakurai – cố vấn trưởng Dự án VNACCS/VCIS dẫn đầu, cùng một số thành viên trong Ban triển khai Dự án của Tổng cục Hải quan. Tại Hà Nội, Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan Nguyễn Mạnh Tùng cùng với các thành viên trong Ban triển khai Dự án tới hỗ trợ Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội.

Theo đánh giá sơ bộ, Hệ thống VNACCS/VCIS thực hiện tiếp nhận và xử lý tờ khai tương đối thông suốt. Các đơn vị triển khai chính thức đã có sự chuẩn bị tương đối tốt về cơ sở vật chất và bộ phận hỗ trợ. Tuy nhiên, việc khai báo của DN vẫn có một số lúng túng nhất định do hệ thống mới, có nhiều thao tác kỹ thuật. Trước những lúng túng của DN, các bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan địa phương đã kịp thời trợ giúp để việc khai báo thực hiện đúng quy trình, không để ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa.

Cũng trong sáng ngày 01/4/2014, tại Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT - Tổng cục Hải quan, Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS của Tổng cục Hải quan đã bố trí nhóm hỗ trợ gồm các chuyên gia Nhật Bản và một số thành viên thuộc Ban. Tất cả đều sẵn sàng tiếp nhận những yêu cầu hỗ trợ từ các doanh nghiệp thực hiện khai hải quan tại hai đơn vị cũng như các cán bộ Hải quan tại hai đơn vị này.


Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình trực tiếp theo dõi tình trạng tiếp nhận tờ khai trên hệ thống tại Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT – Tổng cục Hải quan.