TIN TỨC Tin hải quan Quy định mới về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

Quy định mới về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

Tin đăng lúc 4/2/2014 11:06:28 AM
Ngày 28/3/2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 11/2014/TT-NHNN quy định về việc mang vàng của cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh. Thông tư này thay thế Quyết định số 1165/2001/QĐ-NHNN ngày 12/9/2001 của Ngân hàng Nhà nước.
Quy định về mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh
Nếu như Quyết định 1165/2001/QĐ-NHNN quy định cá nhân được mang vàng miếng, vàng nguyên liệu, vàng tiêu chuẩn quốc tế khi xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu, nếu tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo hải quan thì tại Thông tư số 11/2014/TT-NHNN nêu rõ các cá nhân là người Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Trường hợp cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu phải làm thủ tục gửi tại kho hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh.
Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.
Đối với các cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới không được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ trừ trường hợp đeo trên người phục vụ nhu cầu trang sức. Tuy nhiên, nếu tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên thì phải khai báo với cơ quan Hải quan. Theo quy định tại Quyết định 1165/2001/QĐ-NHNN thì cá nhân xuất, nhập cảnh bằng giấy thông hành, chứng minh thư biên giới không được mang vàng miếng, vàng nguyên liệu, vàng tiêu chuẩn quốc tế và cả vàng mỹ nghệ. Các cá nhân này chỉ được mang theo vàng trang sức đeo trên người mang tính chất trang sức và không phải khai báo hải quan.
Theo Thông tư, cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.
Các cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh được mang theo vàng (vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ  nghệ) nhưng phải tuân thủ theo quy định sau: Tổng khối lượng vàng từ 300g trở lên đến dưới 1kg phải khai báo với cơ quan Hải quan. Nếu tổng khối lượng vàng từ 1kg trở lên phải có Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan Hải quan.
Thủ tục cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh
Cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài có nhu cầu mang vàng khi xuất cảnh theo quy định phải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 1 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú.
Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài. Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài có giá trị sử dụng trong thời hạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp.
Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2014.